Eğitim Sistemimiz

Çocuk merkezli bir eğitim anlayışının kabul edildiği Narçiçekleri Anaokulunda; Montessori yaklaşımı, Proje yaklaşımı, Regio Emilia yaklaşımı, Çoklu zeka yaklaşımı gibi farklı çağdaş yaklaşımlar dikkate alınmıştır. Okul öncesi dönemde pek çok farklı yaklaşım bulunmaktadır. Bu programlardan sadece birini temel almak uygulamada sorun yaratabileceğinden Özel Narçiçekleri Anaokulu mevcut durumuna ve eğitim ihtiyacına göre karma bir program yaklaşımı benimsemiştir. Bu yaklaşımlar;

Montessori Yaklaşımı; çocuklara araştırma, deneme, hata yapma ve hatalarını düzeltme şansını tanıyan bir yaklaşımdır. Çocuklar onlara sunulan özgür bir ortamda, duyu organları aracılığıyla çevresini keşfeder. Kendi yaşadıkları deneyimler sayesinde anlama, öğrenme ve bilmenin zevkini tadarlar.

Proje Yaklaşımı; Proje düşünme, hayal etme demektir. Proje yaklaşımının amacı; kendi öğrenmesinin sorumluluğunu üstlenebilen, öz denetim sahibi bireyler yetiştirmektir. Proje çalışmaları, çocuklara birlikte çalışma, sorunlara çözüm bulma becerisi kazandırır. Okulumuzda proje çalışmalarına sık sık yer verilmektedir.

Regio Emilia Yaklaşımı; Bu yaklaşımın temelinde duygusal gelişim vardır. Bu doğrultuda iletişime ağırlık verilir. Dramatik oyun, resim çizme, canlandırma gibi birçok etkinlikle çocuklar kendini ifade ederler.

Çoklu Zeka Yaklaşımı; Birden fazla zeka alanına dikkat çeken bu yaklaşımda bireysel farklılıklara önem verilmiştir. Her bireyin gelişimi ve zeka alanı birbirinden farklı olabilir. Bu zeka alanları;

 • Sözel / Dilsel zeka
 • Mantıksal / Matematiksel zeka
 • Görsel / Uzamsal zeka
 • Bedensel / Kinestetik zeka
 • Müziksel zeka
 • Sosyal / Kişilerarası zeka
 • İçsel zeka
 • Doğa zekası olarak gruplandırılmıştır.

Okulumuz; çocukların zeka alanlarının dikkate alınarak hazırlandığı eğitim programını uygulamaktadır.

Özel Narçiçekleri Anaokulu olarak programımızı uygularken amacımız;

 • Öğrencilerimize güvenli öğrenme ortamı yaratmak,
 • Her çocuğun ilgi, ihtiyaç, tutum ve gelişim özelliklerini dikkate alarak başarma duygusunu tattırmak,
 • Arkadaşlarıyla paylaşım ve bilgi alışverişinde bulunabilecekleri sınıf ortamı yaratmak,
 • Araştırma, keşfetme ve en önemlisi problem çözme becerisi kazanmalarını sağlayacak eğitim ortamları hazırlamaktır.

Başa dön