Günlük Eğitim Programı

Günlük Program

Çocukların okula gelmeleri ile başlayan ve okuldan ayrılmalarına kadar geçen süre içerisinde o gün belirlenen amaçların, kazanımların, etkinliklerin, öğrenme süreçlerinin ve değerlendirmenin bulunduğu plandır.

Okul öncesi eğitim programında,

 • Serbest zaman etkinlikleri
 • Türkçe etkinlikleri
 • Sanat etkinlikleri
 • Oyun etkinlikleri
 • Drama etkinlikleri
 • Müzik etkinlikleri
 • Fen ve Matematik etkinlikleri
 • Alan gezileri, Okuma yazma hazırlık çalışmaları yer almaktadır.

Türkçe Etkinlikleri

Bu etkinlikler içinde sohbet, parmak oyunları, tekerlemeler, şiir, bilmece, öykü okuma ve öykü tamamlama, dramatizasyon gibi etkinlikler yer alır. Öykü televizyon şeridi, öykü kartları, öykü kitabı, kukla, slayt, tepegöz, projeksiyon, bazen tahta gibi teknikler kullanılarak çocuklara anlatılmaktadır.

Oyun Etkinlikleri

Çocuğun ihtiyaç duyduğu fiziksel ve ruhsal tecrübeler, sosyal alışveriş ve anlaşılma isteği, sözel ya da görsel uyarılar ve hayal gücünü destekleyecek etkinlikler oyun sürecinde bulunur.

Göster-Anlat Etkinliği

Göster-anlat etkinliğimizin temel amacı öğrencilerimize kendini arkadaşlarının karşısında ifade etme ortamı hazırlamak, sözel ve sosyal becerilerinin gelişmesini sağlamak. Bu ortamı hazırlarken de onların bir materyalden yararlanmalarına fırsat verilir. Bu materyal sınıfın tema etkinliği üzerine ilişkilendirilmiş ya da belirlenmiş bir projeyi destekler nitelikte olabilir. Ya da bunların hiçbiri değil tamamen hayatın içinden bir objeyi anlatmak da olabilir. Böylece öğrencilerimiz arkadaşlarına kavram, bilgi, beceri, ilgi vb. alanlarla ilgili sohbet, söyleşi ortamında paylaşım gerçekleştirir.

Rutin Etkinlikler

Günlük eğitim programında her zaman aynı zaman diliminde yer verilen etkinliklerdir. Rutin etkinlikler kapsamında;

 • Kahvaltı
 • Yemek yeme
 • Uyuma
 • Tuvalet
 • Toplanma ve temizlik etkinlikleri yer almaktadır.

Serbest Zaman Etkinlikleri

Serbest zaman etkinlikleri içerisinde ilgi merkezleri düzenlenmektedir. İlgi merkezleri arasında;

 • Evcilik merkezi
 • Müzik merkezi
 • Kukla merkezi
 • Kitap merkezi
 • Blok merkezi
 • Fen ve Matematik merkezi
 • Eğitici oyuncak merkezi
 • Geçici ilgi merkezi yer almaktadır.

Okuma-Yazmaya Hazırlık Çalışmaları

Çocukların hazır bulunuşluk düzeyleri dikkate alınarak hazırlanan etkinliklerdir. Okuma-yazmaya hazırlık çalışmaları hiçbir zaman “okuma-yazma çalışması” olarak yapılmaz. Bu çalışmalar “okuma-yazmaya hazırlık çalışması” olarak planlanır.

Fen ve Matematik Etkinlikleri

Fen ve matematik etkinlikleri arasında;

 • Bitki yetiştirme,
 • Hayvan besleme,
 • Deneyler,
 • İnceleme gezileri,
 • Konuk çağırma,
 • Koleksiyonlar,
 • Kitap ve dergi gibi başvuru kaynaklarını inceleme,
 • Fotoğraf çekme ve inceleme,
 • Belgesel inceleme gibi çalışmalar yer almaktadır.

Veli Katılım Etkinlikleri

Okul öncesi dönemde şüphesiz ki anne babaların okul sürecine aktif katılımı öğrencilerimiz için çok önemlidir. Ailelerin eğitim sürecinde yer almaları ve okul ortamına katkıda bulunmaları çocukların gelişimini pek çok açıdan destekler. Bu nedenle velilerimizi, kendi belirledikleri alanlarla (Örneğin; Kendi mesleği ile ilgili tanıtım, herhangi bir enstrüman ile ilgili bilgi, bir dans adımlamasını öğretmek gibi) ilgili deneyimlerini paylaşabilmeleri için okula davet ederiz. Böylece veli, çocuğu ve diğer öğrencilerle okulda bir etkinliği paylaşmış olur ve güzel anılarla okuldan ayrılır. Şuana kadar katılım gösteren velilerimize teşekkür ediyoruz.

Başa dön