Narçiçeklerin’de Proje Yaklaşımı

NARÇİÇEKLERİ ANASINIFLARINDA PROJE YAKLAŞIMI

Eğitimin yaşam boyu öğrenmeyi içine aldığı çağımızda, çocukların keşfetmek ve öğrenmek için doğal bir eğilimleri vardır. Öğrenme çok erken yaşlarda başlar ve hayat boyu devam eder. Narçiçekleri Anaokulunda “Yaparak, yaşayarak öğrenme en kalıcı öğrenmedir.” Sözünden yola çıkarak proje tabanlı eğitime yer vermekteyiz.

Proje tabanlı öğrenme deneyimler yoluyla öğrenme anlamına gelir. Okulumuzda yapılan projeler; öğrencilerin yaparak, yaşayarak öğrenmelerini, problem çözme yeteneklerini, öğrenme sürecine aktif olarak katılımlarını, kendi kendilerine ve grupla birlikte çalışmalarına olanak tanır.

Biz Narçiçekleri Anasınıfları olarak etkinliklerimizde Proje çalışmalarına (Bulut, Orman, Gazete, Ekmek, Geri Dönüşüm vb.) ve koleksiyon sunumlarına yer vermekteyiz. Proje ve koleksiyon sunumlarına yer vermekteyiz. Proje ve koleksiyonlarımızı sunarken aile destekli eğitim programını uygulamaktayız. Bunun yanı sıra “Geçmişten Günümüze Somut Olmayan Kültürel Mirasımız” kapsamında, geçmişte oynanan oyunların buluşmasına imkan sağlamaktayız.

Yapmış olduğumuz çalışmalar doğrultusunda amacımız; farklı yöntem ve teknik uygulamalarıyla öğrencilerimizin, sanat anlayışlarını, hayal gücü ve olaylarla ilgili analiz yapabilme becerilerini ve estetik algılarını geliştirmektir.

Narçiçekleri Dünya standartlarında bilimsel düşünceyi teşvik eden, araştıran, tasarlayan, üreten, eğitimin ve yaşamın her alanında tüm çalışmaları öğrencileriyle ortak karar alan sevgi dolu bir ortamda eğitime ışık tutar.

Başa dön