Yabancı Dil

İngilizce Eğitim Programımız

Sürekli gelişen ve globalleşen dünyamızda amacımız farklı kültürleri bilen ve yeniliklere açık bireyler yetiştirmektir. Öğrencilerimizin yabancı dili etkin bir şekilde kullanarak kendini rahatça ifade edebilmesini hedeflemekteyiz.

Okulumuzda yabancı dil öğrenme-öğretme programları gelişmiş tüm ülkelerde kullanılan “Common European Framework: Avrupa Ortak Dil Çerçevesi” kapsamındaki yöntemler kullanılarak öğrencilerimize uluslararası düzeyde yabancı dil eğitimi vermekteyiz. Küçük yaştaki öğrencilerin yabancı bir dili öğrenme düzeyleri büyüklere göre daha etkin olduğu için okulumuzda 3 yaştan itibaren etkin bir biçimde İngilizce Eğitimi vermekteyiz. Her yaş grubuna özel olarak uygulanan farklı etkinliklerimiz bulunmaktadır. Drama çalışmaları, kuklalar, çeşitli görsel ve işitsel kaynaklar, hikaye kitapları, projeler, pratik uygulamalar, şarkılar, tekerlemeler ve oyunlar okul öncesi dönemde İngilizce Eğitiminde uyguladığımız yardımcı aktivitelerdir. İngilizce eğitimimizin temel amacı eğitimimizin temel amacı öğrencilerimize İngilizce’yi sevdirmek, başka bir dilin varlığına ilişkin farkındalık yaratmak ve öğrenme isteği uyandırmaktır. Ayrıca amaçlarımızdan biri de öğrencilerimizi eğitimin odak noktasında tutmak, derslerde aktif rol almalarını, kendilerini güvende hissetmelerini, aktivitelerin ilgi çekici ve günlük hayatla bağlantılı olmalarını sağlamaktır.

Derslerimizde en son ve etkili yöntemler kullanılır. Anadil öğrenme sürecindeki Doğal Yaklaşım, Çoklu Zeka Kuramı, Öykü Anlatımı, İletişimsel Yöntem, Temaya Dayalı Öğretim ve Seçmeli Yöntem, etkin öğretim şekli yabancı dil eğitimimize yardımcı olmaktadır.

Programımız, çocuklarımızın kişisel ve duygusal gelişimlerini, iletişim ve ifade yeteneklerini destekler, okulumuzun en belirgin yönü olan bireysel farklılıkları ve yetenekleri keşfetme ve buna dayalı eğitim ilkesini dikkate alır.

Başa dön