Branş Programları

Beden Eğitimi

Anaokulumuzda beden eğitimi etkinlikleri öğrencilerin vücut koordinasyonlarını, esnekliğini ve kondisyonunu geliştirmeye yönelik hazırlanmış etkinlikleri içerir.

Drama

Eğitimde yaratıcı drama; her hangi bir konuda, doğaçlama, rol oynama gibi tekniklerden yararlanarak, bir grupla ve grup üyelerinin yaşantılarından yola çıkarak canlandırmalar yapmaktır. Şunu söylemek mümkündür, insanın insanla etkileşimde bulunduğu her alan, yaratıcı dramanın kullanımına uygundur.

  • Yaparak ve yaşayarak öğrenme olarak a tanımlanan yaratıcı dramanın genel amaçları;
  • Yaratıcılık ve estetik gelişimi sağlama
  • Eleştirel düşünme yeteneği geliştirme
  • Sosyal gelişim ve birlikte çalışma becerisi geliştirme
  • Dil becerilerini geliştirme
  • Hayal gücünü geliştirme
  • Dinleme becerilerini geliştirme
  • Olayları değerlendirme yeteneği kazandırma
  • Bireylerde, grup planlaması, grupla karar verme, yeni çözümler üretme yeteneği geliştirme
  • Empati becerisi geliştirme olarak özetlenebilir.
Dans

Dans dersinde öğrencilerimiz bir yıl boyunca ritim ve müzik eşliğinde çalışacaklardır. Öğrencilerimize fiziksel gelişimlerinin yanı sıra; ritim duygusu kazandırmak, koordinatif beceri eğitimi ile grup içerisinde kendilerini ifade edebildikleri ortamlar oluşturmak hedeflenmektedir. Ayrıca,  dans yoluyla, sosyal yönlerini ve özgüvenlerini ön plana çıkararak kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak amaçlanmaktadır.

Görsel Sanatlar

Atölye ortamımız ve etkinliklerde kullanmakta olduğumuz malzemeler, öğrencilerimizin var olan kapasitelerini ortaya çıkarmalarına ve kendilerini özgürce ifade etmelerine olanak sağlayacak şekilde düzenlenmiştir.

Öğrencilerimizi ileriki yaşamlarında da sanata, sanatçıya duyarlı, kültür ve tabiat varlıklarına sahip çıkabilen, barışçı, insancıl ve yaratıcı bireyler olarak toplumda yerlerini almalarını hedeflemekteyiz.

Satranç

Çocuklarımız derin bir düşünme becerisini geliştirmeye, satranç oyunu ekseninde giriş yaparlar; satranç tahtası üzerindeki yönleri, taşların hareketleri, özel durumları ve becerilerini öğrenirler. Sonraki düzeyde temel ne ileri düzey strateji geliştirme becerileri kazanır, oyun oynayarak düşünmeyi gerçekleştirirler.

Müzik

Anaokulumuzdaki müzik etkinliklerimizin temel amacı öğrencilerin müzik yoluyla kendilerini ifade etme becerilerine yardımcı olmak, müziğe dair yetenek ve becerilerini geliştirmeleri için uygun ortam sağlamaktır.

Müzik, dans, drama, konuşma, hareket temelleri üzerine kurulmuş bir yöntem olan Orff Yönteminin uygulandığı etkinliklerde, çağın müzikal zenginliğini öğrencilere aktaracak çeşitli tür ve stillerin tanıtıldığı uygulamalarda yer almaktadır.

Çeşitli Orff çalgıları, piyano ve diğer birçok müzik aletinin yer aldığı müzik atölyemizde uygulanan müzik etkinlikleri, öğrencilere müzik bilgi ve sevgisini kazandırmayı, gerçekleştirilen ritim grubu ve koro çalışmaları ile aidiyet duygusunu geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Yoga

“Çocuk Yogası” çeşitli öykü, oyun ve etkinliklerle yapılan yoga hareketleri, nefes alma ve dinlenme teknikleri ile çocuğun beden farkındalığını, yaratıcılığını ve konsantrasyonunu artırır. Yoga hareketleri bedenin daha esnek, güçlü ve dengeli olmasını sağlar. Yoga çalışmalarında hiçbir rekabet ortamı oluşmadığından, farklı beden yapılarındaki çocuklar başarısızlık endişesi taşımadan etkinliklere katılırlar.

Anaokulumuzda yoga etkinlikleri aynı zamanda çocukların öfke ve şiddet duygularını olumlu ifadelere dönüştürerek kendilerini ifade etme becerilerine katkıda bulunur.Başa dön