Felsefemiz ve İlkelerimiz

Felsefemiz

Öğrencinin hem akademik hem de sosyal yönde gelişimini hedef alan okulumuz çalışmalarını bu bakış açısı doğrultusunda yürütmektedir. “Çocuk kendi hızında, en iyi öğrendiği biçimde ve kendi öğrenme işleminin sorumluluğunu alarak öğrenmelidir.” (Montessori) yaklaşımını eğitim ortamlarına taşıyan Narçiçekleri Anaokulu, öğrencinin bedensel, zihinsel ve sosyal yönden gelişimini hedef almıştır.

İlkelerimiz

MEB’in belirlediği kazanımlar doğrultusunda:

Özel Narçiçekleri Anaokulunda;

 • Eğitim stratejilerimiz çoklu zeka kuramı uygulamaları ile desteklenir.
 • Drama ve storyline yöntemleri sıklıkla kullanılır.
 • Proje yaklaşımı ile ilgi ve öğrenme merakı uyandırılır.
 • Öğrenciler yaratıcı düşünceye teşvik edilir.
 • Grup çalışmaları ön plandadır.
 • Kültürel değerlere önem verilir.
 • Kitap okuma bilincine ulaşmış bireyler yetiştirilir.
 • Öğrencilerin yetenekleri belirlenir ve bu doğrultuda yönlendirilirler. 
 • Demokratik yaşam benimsenmiştir, öğrenciler yaşamsal problemleri çözme becerisi kazanırlar.
 • Sevgi ve güven ortamının yanı sıra, çocuklara fırsat eğitimi sunar ve yaşamsal problemleri çözme olanağı verir.
 • Sıkça yapılan çevre gezileriyle öğrencilere doğa sevgisi ve çevre bilinci kazandırılır, yaşayarak öğrenme olanağı tanınır.
 • Yürütülen çevreci projeler ile öğrenciler doğal kaynakların önemini ve tasarrufu öğrenirler.
 • Aile katılımlarına sıklıkla yer verilerek, ailenin çocuğun eğitiminde aktif olarak var olması sağlanır.
 • Öğrenciler Portfolyo Sunumları ile bir yılın öz değerlendirmesini yaparlar.
 • Periyodik olarak düzenlenen anne-baba eğitim seminerleriyle ailenin güncel ve etkin eğitim modellerini tanımasına fırsat verilir.
 • Öğretmenler ve diğer tüm çalışanlar ilke edindiğimiz kurumsal kültüre uygun seçilirler.
Başa dön